Poziom wody monitorowany całą dobę

Zgodnie z zarządzeniem włodarza Brodnicy od 25 września trwają całodobowe dyżury monitorujące stan Drwęcy.

Burmistrz Brodnicy Zarządzeniem z dnia 25 września br. w sprawie wysokiego stanu wody w rzece Drwęcy i możliwości podtopień na terenie miasta zarządził co następuje: Straż Miejska i Kierownik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego prowadzić będą całodobowe monitorowanie poziomu wody w rzece Drwęca oraz w miejscach zagrożonych podtopieniami. Kierownik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wprowadzi całodobowy dyżur telefoniczny w godzinach urzędowania – 56 49 84010, 605850753, 501547375 i poza godzinami urzędowania : 56 49 83226, 501547375.  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brodnicy zobowiązuje do postawienia w stan gotowości sprzętu technicznego i obsługę przez całą dobę do natychmiastowego użycia. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Brodnicy zobowiązuje do posiadania w gotowości 20 ton piachu. Kierownika Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zobowiązuje do posiadania w gotowości sprzęt i wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego. Kierownik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego każde zgłoszenie mieszkańców Brodnicy musi rozpatrzyć indywidualnie i udzielić w miarę możliwości pomocy.
Źródło: brodnica.pl