STAN ALARMOWY OGŁOSZONY

Burmistrz Brodnicy zdecydował: Alarm dla Brodnicy ! Woda wciąż wzbiera! Podnosi się poziom wody w Drwęcy.

Aktualnie stan wody wynosi 264 cm. Nasiąknięta od kilkudniowych opadów ziemia nie przyjmuje już deszczu, a poziom wody w Drwęcy przekroczył stan alarmowy , dlatego burmistrz Brodnicy zdecydował: alarm przeciwpowodziowy dla miasta! – W związku z przekroczeniem stanu alarmowego wody w ciekach wodnych na terenie miasta Brodnicy ogłosiłem od godz.18.00, 2 listopada 2017 r. na terenie miasta alarm przeciwpowodziowy – mówi Jarosław Radacz. Alarm przeciwpowodziowy oznacza między innymi to, że wszystkie służby miejskie – PGK, MPWiK, PEC, BTBS i służby mundurowe: PPSP w Brodnicy i KP Policji w Brodnicy, zostały postawione w stan podwyższonej gotowości a dozór nad rzeką trwa przez całą dobę, podobnie jak dyżur służb. Niepokojące informacje dobiegają do Urzędu Miejskiego z wielu miejsc Brodnicy, mieszkańcy informują o zaistniałej sytuacji Straż Miejską, przysyłają na urzędową pocztę zdjęcia. – Każda z takich informacji i powiadomień nie pozostaje bez odpowiedzi i pomocy – informuje komendant Straży Miejskiej w Brodnicy Marian Chwiałkowski. – Warto przypomnieć, że jeśli Państwo widzicie niepokojące sygnały zagrożenia, dajcie znać służbom zarządzania kryzysowego. Poniżej podajemy całodobowe numery telefonów do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. 56 49 82 226, lub 501 547 375 – Cały czas monitorujemy sytuację na rzece– mówi burmistrz Jarosław Radacz. – Na bieżąco otrzymuję meldunki z Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Jestem też w stałym kontakcie ze wszystkimi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo na terenie miasta. Na razie, stan alarmowy został przekroczony o 4 centymetry na rzece. Mam nadzieję, że słabnące opady spowodują uregulowanie tej sytuacji – dodaje burmistrz. – W innym przypadku jesteśmy jednak gotowi, wraz ze służbami, na podjęcie wszelkich działań zmierzających do zapewniania bezpieczeństwa mieszkańcom Brodnicy. Dysponujemy 50 tonami piasku, 16 tys. worków na piasek, 3 rękawami przeciwpowodziowymi, sprzętem oświetleniowym, transportowym, agregatami prądotwórczymi itd. W razie konieczności mamy przygotowane miejsca do ewakuacji osób z miejsc zagrożonych powodzią oraz środki na wypłacanie nadzwyczajnych zapomóg. Mam nadzieję jednak, że sytuacja ulegnie poprawie i poziom wody w Drwęcy wróci do normy.

Info. [www.brodnica.pl]

Fot. [CBR MEDIA]