Brodnicka młodzież walczy o udział w XXIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży

„Przestrzeń publiczna jako miejsce wolne od symboli propagujących systemy totalitarne. Lokalni bohaterowie w przestrzeni publicznej” – to hasło projektu, którego realizacji podjęła się brodnicka młodzież. Uczniowie liczą na Wasze wsparcie.
Klaudia Nadarzewska oraz Mateusz Wróblewski – działacze społeczni, wolontariusze, uczniowie III LO w Brodnicy realizują projekt „Przestrzeń publiczna jako miejsce wolne od symboli propagujących systemy totalitarne. Lokalni bohaterowie w przestrzeni publicznej”, który jest zadaniem rekrutacyjnym do XXIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Ambasadorem projektu jest Paweł Szramka, brodnicki poseł na Sejm RP.
Celem projektu jest propagowanie wiedzy o lokalnych bohaterach. Młodzież postuluje za zmianami dotychczasowych nazw ulic na nazwiska osób zasłużonych dla Brodnicy. Zgodnie z ustawą nazwy ulic muszą zostać zmienione, dlaczego nie upamiętnić lokalnych bohaterów, którzy poświecili swoje życie dla Brodnicy? – uważają brodniccy działacze.
Działania młodzieży polegają na przeprowadzeniu konsultacji społecznych wśród mieszkańców ulic kwalifikujących się do zmiany nazewnictwa. Młodzież zaprasza także wszystkich zainteresowanych do kontaktu celem propozycji oraz pomysłów: 518753012, lub 694799138.
Należy wspomnieć, że zgodnie z ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, do zmiany nazwy kwalifikują się cztery brodnickie ulice: Adama Rapackiego, Gwardii Ludowej, Armii Ludowej oraz Wincentego Rzymowskiego. Ulice te zgodnie z ustawą muszą zmienić nazwę. W ustawie określono, „za propagujące komunizm uważa się nazwy odwołujące się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1994-1989”. Zapisano, że zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie będzie miała wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową. Oznacza to, że np. dowód osobisty, mimo zmiany ulicy, będzie ważny, dopóki nie upłynie jego termin ważności. Zdecydowano też, że pisma oraz postępowania administracyjne w sprawach dotyczących zmiany nazwy, dokonanej na mocy ustawy, w księgach wieczystych, rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych będą wolne od opłat. Szacuje się, że w Polsce jest ok. 1200-1400 nazw miejsc które upamiętniają system komunistyczny.
tekst i fot. Nadesłane/ Danuta Kędziorska, dyrektor Biura Poselskiego w Brodnicy